Τρίτη, 21 Απριλίου 2015
Αρχική | Είσοδος | Εγγραφή | Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
  Ρωτάτε - Απαντάμε  
Ρωτάτε Απαντάμε
Λατινικα
Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010
Πως μετατρεπονται οι εξαρτημενοι υποθετικοι λογοι απο τον πλαγιο τον ευθυ??
Ευχαριστω!
  Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010
Ηρακλής  Ζωγράφος Καλησπέρα,

θα προσπαθήσω να σου δώσω μια πιο πρακτική απάντηση, αναλύοντας όλους τους εξαρτημένους υποθετικούς που έχουμε στα κείμενά μας.

ΜΑΘΗΜΑ 25 : Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis

Εξαρτημένος υποθετικός από το credideritis

Υπόθεση : nisi vos...consulueritis (Υποτ. Παρακειμένου)
Απόδοση : neminem consulturum esse  (Απαρ. Μέλλ.)

Όταν θα μετατρέψουμε τον εξαρτημένο υποθετικό σε ευθύ δεν θα υπάρχει εξάρτηση από το credideritis, άρα το απαρ. Μέλλοντα θα μετατραπεί σε Μέλλοντα χρόνο (consulet = η απόδοσή μου). Έχοντας απόδοση Μέλλοντα ξέρω ότι έχω το 1ο είδος, ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. Άρα η υπόθεσή μου θα είναι Οριστική Συντελ. Μέλλοντα.

Άρα  :   nisi vos...consulueritis (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)
           nemo patriae consulet   (Oριστ. Μέλλ.)ΜΑΘΗΜΑ
37 : In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus

Εξάρτηση από το deducta est - η απόδοση βρίσκεται στη δευτερεύ. συμπερασματική πρόταση "ut salvi esse nequeamus"

Εξαρτημένος υποθετικός : nisi qui deus subvenerit  (Υποτ. Παρακ.)
                                   ut salvi esse nequeamus  (Yποτ. Ενεστ.)

Όταν θα μετατρέψουμε τον εξαρτημένο λόγο σε ευθύ, η Υποτ. Ενεστ. θα μετατραπεί σε Οριστ. Μέλλ., αφού αυτό που εκφράζει η Υποτακτική παρουσιάζεται ως κάτι προσδοκώμενο, άρα μελλοντική κατάσταση (δηλαδή, salvi esse nequamus).

Αφού, λοιπόν, έχω Οριστ. Μέλλ. στην απόδοση, θα έχω ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον, άρα η υπόθεσή μου θα είναι Οριστική Συντ. Μέλλ.

Έτσι, λοιπόν : nisi qui deus.....subvenerit (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)
                   salvi esse nequamus  (Οριστ. Μέλλ)ΜΑΘΗΜΑ
42 :  Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

Εξαρτημένος υποθετικός από το intellego

Υπόθεση : si iste.....pervenerit  (Υποτ. Παρακειμ.)
Απόδοση 1 : neminem tam stultum fore  (Απαρ. Μέλλ.)
Απόδοση 2 : neminem tam improbum fore (Απαρ. Μέλλ.)

Άρα, εχω σύνθετο υποθετικό με δυο αποδόσεις.

Όταν μετατρέψουμε τον υποθετικό από εξαρτημένο σε ευθύ, δεν θα υπάρχει η εξάρτηση από το intellego, άρα τα απαρέμφατα θα μετατραπούν σε Οριστ. Μέλλ. (erit και erit)

Έχω, λοιπόν, απόδοση Μέλλ., άρα ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον, άρα :

Υπόθεση : si iste.....pervenerit (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)
Απόδοση 1 : nemo tam stultus erit (Oριστ. Μέλλ. - να προσεχθεί η Ονομαστική καθώς τώρα πια έχω Υποκ. ρήματος)
Απόδοση 2 : nemo tam improbus erit (Οριστ. Μέλλ)

                  ΜΑΘΗΜΑ 45 : Legatum monet ut , si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat

Εξαρτημ. σύνθετος υποθ. από το monet με την απόδ. να βρίσκεται στις βουλητικές προτάσεις

Υπόθεση : si adire non possit (Υποτ. Ενεστ)
Απόδοση 1 : ut epistulam.....adliget (Υποτ. Ενεστ.)
Απόδοση 2 : (ut) intra castra abiciat (Υποτ. Ενεστ.)

Όταν θα μετατρέψουμε τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο σε ευθύ, οι βουλητικές προτάσεις θα γίνουν προστακτικές (και καλύτερα όχι υποτακτική, γιατί ο Καίσαρας διατάζει, δεν προτρέπει) άρα στην απόδοση Προστακτική, άρα ανοιχτή υπόθεση (στο μέλλον, καθώς η Προστακτική αναφέρεται στο μέλλον)

Έτσι, έχω : Υπόθεση : si adire non poteris (Οριστ. Μέλλ.)
              Απόδοση 1 : epistulam ad amentum adliga  (Προστ.)
              Απόδοση 2 : intra castra abice (Προστ.)ΜΑΘΗΜΑ
49 :  Experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessiset

Εξαρτημ. υποθ. καθώς η απόδοση βρίσκεται στην πλάγια ερωτηματική πρόταση  "quam.....essem interemptura"

Υπόθεση : si tibi.....cessisset (Υποτ. Υπερσυντ.)
Απόδοση : quam aequo......essem interemptura (Υποτ. Παρατατ. Ενεργ
                                                                 Περιφρ. Συζυγίας)

Όταν μετατρέψουμε τον εξαρτημ. λόγο σε ευθύ, η Υποτ. Παρατατ. Ενεργ. Περιφρ. Συζυγίας θα μετατραπεί σε ισοδύναμη μελλοντική έκφραση, σε Οριστ. Μέλλ. (interimam)

Άρα, με απόδοση Οριστ. Μέλλ. θα έχω ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον και συνεπώς η υπόθεσή μου θα είναι Οριστ. Συντελ. Μέλλ.

Άρα : Υπόθεση : si tibi.....cesserit (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)
        Απόδοση : aequo animo me ferro interimam (Οριστ. Μέλλ.)
BONUS - ΠΡΟΤΑΣΗ


ΛΑΝΘΑΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ


ΜΑΘΗΜΑ 45 : Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus ne cognoscantur


Έχω υποθετική μετοχή (intercepta) που "κρύβει" υποθετικό λόγο. Η μετοχή θα μεταταπεί σε δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, που θα πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο πλαγίου λόγου από το curat και το providet, δηλαδή η έγκλιση της εκφοράς της θα είναι υποτακτική. Άρα, θα γίνει : si epistula intercepta sit.


Άρα, ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος θα έχει ως εξής :


Υπόθεση : si epistula interceota sit   (Υποτ. Παρακειμένου)

Απόδοση : ne nostra....cognoscantur (Βουλητική πρόταση)


Όταν θα μετατρέψουμε τον εξαρτημένο λόγο σε ευθύ, η αρνητική βουλητική πρόταση θα μετατραπεί είτε σε αντίστοιχη μελλοντική έκφραση (δηλ. Οριστ. Μέλλ = non cognoscentur) είτε σε απαγόρευση (δηλ. ne Υποτ. Παρακειμ. = ne (consilia) cognita sint)


Αφού έχω απόδοση μελλοντική έκφραση, τότε έχω ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον, με υπόθεση Οριστ. Συντ. Μέλλ  Άρα :


Υπόθεση : si epistula intercepta erit (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)

Απόδοση : nostra consilia ab hostibus non cognoscentur  (Οριστ. Μέλλ.)


ή


Υπόθεση : si epistula intercepta erit (Οριστ. Συντ. Μέλλ.)

Απόδοση : nostra consilia.....ne cognita sint (Απαγόρευση =           

                                                                 Μελλοντ. έκφραση)Ελπίζω να βοήθησα, στη διάθεσή σου μέχρι την Παρασκευή, καλή τύχη!!


Ηρακλής Ζωγράφος

Φιλόλογος - Ιστορικός 
 
Αρχική | Είσοδος | Εγγραφή | Επικοινωνία
     

Γραφεία Ο.Ε.Φ.Ε.

Αθήνα
Τηλ.: 210 38 29 122
Σόλωνος 142
Τ.Κ. 106 77

Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 225 604
Β.Ηρακλείου 28 (7ος όροφο)
Τ.Κ. 546 24

Email: info@oefe.gr
oefe@oefe.gr
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος