Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
03/08/2016
Ρυθμίσεις λειτουργίας φροντιστηρίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΦΕ

Θέμα: Ρυθμίσεις λειτουργίας φροντιστηρίων


Την Τρίτη 02/08/2016 η Ο.Ε.Φ.Ε. δια του προέδρου της Γ. Βαφειαδάκη συμμετείχε και εξέθεσε τις θέσεις της στη διαβούλευση της Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων στη Βουλή. Το θέμα της συνεδρίασης -ως προς τα φροντιστήρια- αφορούσε τη «ρύθμιση της λειτουργίας των Φροντιστηρίων και των Κέντρων ξένων Γλωσσών» με επίμαχα τα κάτωθι σημεία:
1.    Η Ο.Ε.Φ.Ε. διαφωνεί με την επαναφορά της διαδικασίας αποστολής των συμβάσεων πρόσληψης, ωρολογίου προγράμματος και τμημάτων στα τοπικά γραφεία Β’θμιας Εκπαίδευσης, αφού ήδη όλα αυτά διαφανώς και νομίμως αναρτώνται στο σύστημα «Εργάνη».
2.    Επίσης, στην τροπολογία ορίζονται οι 21 ώρες απασχόλησης για την πλήρη ασφάλιση 25 ενσήμων του εκπαιδευτικού των φροντιστηρίων, ενώ στα κρατικά σχολεία ως πλήρες ωράριο ορίζονται οι 23 ώρες και σε αυτές προστίθενται διοικητικά καθήκοντα 7 ωρών (σύνολο 30 ώρες).
3.    Περιέργως – αν και το υπουργείο αποπειράται με την τροπολογία να «τακτοποιήσει» διοικητικά και οικονομικά την φροντιστηριακή εκπαίδευση - δεν γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική παραοικονομία, η οποία ενδημεί και ανδρώνεται στο χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων από επίορκους εκπαιδευτικούς του κρατικού σχολείου ή από παράνομους ιδιώτες.
4.    Ουσιαστικά, το Υπουργείο δεν επιδεικνύει διάθεση προστασίας του νόμιμου φροντιστηρίου από το οποίο το κράτος αντλεί έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφάλισης των εργαζομένων.
5.    Είναι πρωτοφανής η «επίδειξη ευαισθησίας» του Υπουργείου να ρυθμίσει τις σχέσεις εργασίας, τις διοικητικές λειτουργίες, αλλά και τις ώρες ασφάλισης των εργαζομένων στα φροντιστήρια, χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους νόμιμους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών – φροντιστών.
6.    Τα νόμιμα Φροντιστήρια ως έκφραση της μη τυπικής εκπαίδευσης υπάρχουν σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο, αλλά πουθενά δεν διώκονται ούτε επιχειρείται παρέμβαση στη λειτουργία τους, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος.

ΤΟ Δ.Σ. της Ο.Ε.Φ.Ε.