Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
31/05/2017
Αποστολή διδάκτρων στο Παρατηρητήριο Τιμών

Να σας υπενθυμίσουμε ότι και φέτος μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017 είναι υποχρεωτικό βάσει των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2090 Β 2014, Άρθρο 87 της Α2 718 απόφασης) να αποστείλετε ηλεκτρονικά τις τιμές των διδάκτρων σας για το επόμενο έτος στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ftsirog@e-prices.gr.
 

Το υπόδειγμα της φόρμας υποβολής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο www.gge.gov.gr. Χρειάζεται να κάνετε τις αντίστοιχες προσαρμογές στα πεδία.


Τη φόρμα υποβολής την κατεβάζετε ως εξής:
•    Μπαίνουμε στη σελίδα www.gge.gov.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
•    Αναζητούμε  «Δράσεις»
•    Επιλέγουμε «Αγορανομικές Διατάξεις του 2010»
•    Τέλος, ανοίγουμε τη «Φόρμα Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης» και τη μεταφορτώνουμε (download) στον υπολογιστή μας.

 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη αποστολή των διδάκτρων σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
 

Σημείωση: όσοι συνάδελφοι διατηρούν Κέντρο Ξένων Γλωσσών οφείλουν να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία.