Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
28/09/2017
Συνάντηση Ο.Ε.Φ.Ε με αντιπροσωπεία του Ο.Ο.Σ.Α

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο.Ε.Φ.Ε ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α

( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )

 

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ο.Ε.Φ.Ε ανάμεσα σε Αντιπροσωπεία του Ο.Ο.Σ.Α και Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε μετά από αίτημα του Ο.Ο.Σ.Α. Στην Αντιπροσωπεία του Ο. Ο. Σ.Α  συμμετείχαν οι Andrew Macintyre, υπεύθυνος για την σύνταξη των Εκθέσεων και Φάνη Στυλιανίδου  και της Ο.Ε.Φ.Ε ο Πρόεδρός της Γιάννης Βαφειαδάκης, ο Α΄Αντιπρόεδρός Σπύρος Κετζετζής και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης Μπάμπης Νικολάου και Κώστας Αμπατζίδης αντίστοιχα. Την συνάντηση παρακολούθησαν και μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου της Αθήνας.

Στην συνάντηση κατατέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις και προτάσεις της Ο.Ε.Φ.Ε που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Ο.Ο.Σ.Α.

Βασικοί άξονες των τοποθετήσεων του Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε ήταν :

-  Η ανάγκη ο υποψήφιος για τα ΑΕΙ/ ΤΕΙ να αξιολογείται περισσότερες φορές με εξετάσεις εθνικού επιπέδου απ΄ό,τι στο ισχύον σύστημα κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αν ένας μαθητής αξιολογείται πολλές φορές μειώνεται η αξία της κάθε μίας, το σύστημα καθίσταται δικαιότερο , ενώ μειώνεται και το άγχος των υποψηφίων. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να προσμετρούνται οι προφορικοί βαθμοί στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μιας και υπάρχουν κίνδυνοι διαπλοκής καθηγητών- μαθητών. 

 

- Η ίδια φιλοσοφία θα πρέπει να διαπνέει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όχι μόνο τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ/ ΤΕΙ .Η εμπειρία  δείχνει ότι χρειάζεται σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις τάξεις μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης μέσα από τεστ. Ήδη η Ομοσπονδία το μεθοδεύει ακόμα πιο συστηματικά. Δημιουργεί διαδικτυακή πλατφόρμα θεμάτων , από την οποία οι φροντιστές – μέλη της Ο.Ε.Φ.Ε μπορούν να διαμορφώνουν τεστ για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε στιγμή. Αυτή η εμπειρία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από τα δημόσια γυμνάσια και λύκεια.

 

- Τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα της μέσης ελληνικής οικογένειας δημιουργούν αντικειμενικά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, αποφοίτων μειωμένων προσόντων σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Τα προβλήματα αυτά είναι πιο έντονα στα παιδιά των πιο λαϊκών οικογενειών με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και φτώχειαςΓι αυτό η Ο.Ε.Φ.Ε προτείνει την καθιέρωση του Κουπονιού Εκπαίδευσης για την στήριξη από τα Φροντιστήρια παιδιών που δεν μπορούν να έχουν μια πρόσθετη στήριξη λόγω οικονομικών προβλημάτων.

 

- Η άρση διφορούμενων διατάξεων και αναχρονιστικών Νόμων  που δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στους μαθητές

 

Α. Να επεκταθεί η άδεια Φροντιστηρίου και στην στήριξη των μαθητών Δημοτικού

Β. Τα φροντιστήρια να διοργανώνουν απρόσκοπτα διαγωνίσματα αλλά και ενημερώσεις  γονέων τις Κυριακές

 

- Η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εκπαιδευτική παραοικονομία των αδήλωτων ιδιαιτέρων από αμφίβολων προσόντων εκπαιδευτικούς που δημιουργούν ένα μεγάλο χώρο φοροδιαφυγής. Δυστυχώς , ένα σημαντικό ποσοστό ακόμα και δημόσιων λειτουργών κάνουν ιδιαίτερα στους μαθητές τους χωρίς καμία επίπτωση

Προτάθηκε η Δημιουργία Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτικού – Φροντιστή προκειμένου να δημιουργηθεί Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών και να προστατευθεί η ελληνική οικογένεια .

- Η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του Εκπαιδευτικού με συνεχή επιμόρφωση και Σεμινάρια. Η Ο.Ε.Φ.Ε οργανώνει φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης , για έκτη φορά Σεμινάρια Διδακτικής. Πρόκειται για ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιμορφώνεται συνέχεια , όπως και να αξιολογείται. Η εμπειρία από αυτά τα Σεμινάρια είναι πολύ σημαντική και ταυτόχρονα μετρήσιμη γα την βελτίωση  του έργου των εκπαιδευτικών και συνολικά του έργου των Φροντιστηρίων.

Ο Andrew Macintyre δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων στην Ομάδα Εργασίας που προετοιμάζει την Έκθεση του Μαρτίου του 2018 και θα αξιοποιηθούν οι σκέψεις που κατατέθηκαν.