Ενημέρωση >>ΟΕΦΕ στον Τύπο
25/05/2017
Ο πρόεδρος του ΣΦΒΕ και μέλος του Δ.Σ. Ο.Ε.Φ.Ε στο TV-100 για τις αλλαγές στην παιδεία και τις εξετάσεις.