Ενημέρωση >>Συνέδρια ΟΕΦΕ
22/06/2017
36ο Συνέδριο

 

 

Το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Ε.Φ.Ε.

17-19 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο

τελείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης