Ενημέρωση >>Δρώμενα Συλλόγων
03/04/2017
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Καβάλας
 


O Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Καβάλας διοργανώνει ημερίδα-σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα:
 


Ημέρα Γνωριμίας Σχολών 3ου Πεδίου
το Σάββατο 8/4/2017 και ώρα 18:00 - 20:00
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

 


Ε ν η μ ε ρ ώ ν ο μ α ι  κ α ι  σ υ ζ η τ ώ  μ ε
Δ ι α ι τ ο λ ό γ ο - Δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο , Ι α τ ρ ό , Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ό , Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε υ τ ή


Η ημερίδα απευθύνεται στους μαθητές των φροντιστηρίων μελών του συνδέσμου που φοιτούν στο Λύκειο και ενδιαφέρονται για τις σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες είναι το εφαλτήριο για την ατομική στρατηγική καριέρας και πρέπει να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε παλαιωμένης αντίληψης για τα επαγγέλματα.

Ευθύνη όλων των δασκάλων, πέρα από τις ιδιαιτερότητες των καιρών, είναι να στέκονται αρωγοί στους αγώνες και την αγωνία των εφήβων μας, να ωθούν προς τα μπρος με όραμα και γνώση τη νέα γενιά της χώρας μας και να αποτελούν το σκαλοπάτι προς την επίτευξη των στόχων τους.

Με την παράκληση να δημοσιευθεί.

        Ο Πρόεδρος                                                                                                                                    Ο Γραμματέας
Μυστακίδης Αργύρης                                                                                                                          Γερμανίδης Ανανίας