Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
04/01/2017
ΤΕΙ Αθήνας: Πρόσκληση για σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus

Από τις 9 έως τις 20 Ιανουαρίου καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα Erasmus οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας.

Σε ανακοίνωση του Ιδρύματος, επισημαίνεται:

"Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να φοιτήσουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες, για διάστημα από 3 έως 12 μήνες.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί κατά κανόνα μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης και με αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης. Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και δίνει τη δυνατότηνα σε φοιτητές του να λάβουν μέρος.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στις γραμματείες των Τμημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Studies για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 ορίστηκαν από 9 έως 20 Ιανουαρίου 2017".