Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
31/01/2017
Συμμετοχή της Ο.Ε.Φ.Ε στην έναρξη του διαλόγου για το Νέο Λύκειο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Φ.Ε ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 

Ενεργό, εποικοδομητική συμμετοχή είχε η Ο.Ε.Φ.Ε στην έναρξη του διαλόγου για το Νέο Λύκειο και τις αλλαγές στην Εκπαίδευση στη βάση του πορίσματος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που δόθηκε στην δημοσιότητα πρόσφατα. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος συμμετείχε στην πρώτη για το θέμα συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στην οποία καλέστηκε και κατέθεσε τις προτάσεις και τις σκέψεις της. Επεσήμανε δε, ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει ένα συνθετικό, προωθητικό, σύγχρονο νέο πλαίσιο και σ΄αυτό το πλαίσιο η Ο.Ε.Φ.Ε θα συμβάλει με περαιτέρω επεξεργασίες και θέσεις επί του πιο συγκεκριμένου Σχεδίου που θα παρουσιάσει το Υπουργείο μετά τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, την Ο.Ε.Φ.Ε εκπροσώπησαν ο Μπάμπης Νικολάου – Μέλος του Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε. και Πρόεδρος του ΣΕΦΑ, ο Κώστας Αμπατζίδης – μέλος του Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε και Πρόεδρος του ΣΦΒΕ και ο Σπύρος Δαμιανός – Ειδικός Γραμματέας της Ο.Ε.Φ.Ε. και Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.Φ.Α.  Ανέπτυξαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας και κατέθεσαν Υπόμνημα με το σύνολο των θέσεων που αποφασίστηκαν στο Δ.Σ της Ο.Ε.Φ.Ε .

 

Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος είναι το παρακάτω :


ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ο.Ε.Φ.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


Η Ο.Ε.Φ.Ε.  προσέρχεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ανάγκη  αναβάθμισης της Εκπαίδευσης  στη χώρα μας και τη διάθεση να συμβάλει  ενεργά και εποικοδομητικά στον Διάλογο που αρχίζει σήμερα.


Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την πρόσκληση, μιας και  μέχρι σήμερα δεν είχε αναληφθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία επαφής και ανταλλαγής απόψεων με την Ομοσπονδία μας.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Φροντιστήριο είναι τμήμα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και συνιστώσα της προαγωγής του επιπέδου Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εκπροσωπούμε τις νόμιμα αδειοδοτούμενες δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης και δεν έχουμε σχέση με την εκπαιδευτική παραοικονομία που λυμαίνεται τον χώρο.
Επισημαίνουμε δε, ότι το φροντιστήριο δεν είναι αποτέλεσμα του «κακού» σχολείου, αλλά μια ανάγκη των μαθητών να βελτιωθούν στα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Δεν είναι τυχαίο, αντίθετα είναι αποδεικτικό του ισχυρισμού αυτού, ότι πολύ καλά φροντιστήρια λειτουργούν κοντά σε πολύ καλά σχολεία.

Ως Ο.Ε.Φ.Ε ενδιαφερόμαστε επομένως για αναβάθμιση του Ελληνικού Σχολείου. Αυτός ο στόχος, μας συνδέει όλους αφού η επίτευξή του είναι προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας, της ανάπτυξης, της οικονομίας, και πάνω απ’ όλα των νέων ανθρώπων. Η ύπαρξη σχολείων που υπολειτουργούν, οδηγεί  στη σχολική διαρροή από τη μια, αλλά και σε μειωμένα   εφόδια   για   χιλιάδες   μαθητές   που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την ύψωση ταξικών φραγμών από την άλλη. Αυτά ακριβώς έχουμε χρέος να τα αντιμετωπίσουμε.

Στο πλαίσιο μιας πρώτης κατάθεσης σκέψεων και προτάσεων σήμερα, επισημαίνουμε:

•    Χρειάζεται ένα σταθερό και αδιάβλητο Εξεταστικό Σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με διακομματική συναίνεση υπό την ευθύνη του Υπουργείου. Ουδείς αμφισβητεί ότι ο θεσμός των Πανελλήνιων Εξετάσεων έχει γίνει αποδεκτός ως τελευταίος  θεσμός αξιοκρατίας και διαφάνειας.

•    Ο υποψήφιος θα πρέπει να αξιολογείται περισσότερες φορές απ’ ό, τι στο ισχύον σύστημα κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αν ένας μαθητής αξιολογηθεί πολλές φορές, η αξία της καθεμιάς μειώνεται, το σύστημα καθίσταται δικαιότερο, ενώ μειώνεται το άγχος των υποψηφίων.

•    Να μην προσμετρώνται οι προφορικοί βαθμοί στην πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες και προϋποθέσεις διαπλοκής μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Κρίνουμε πολύ θετικό την από διετίας κατάργηση του προφορικού βαθμού στον υπολογισμό των μορίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά  και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

•    Πρέπει να διασφαλίζεται ένα ενιαίο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους μαθητές μέχρι την  Α΄ Λυκείου, με την καλλιέργεια πολλαπλών εκδοχών μάθησης και γνωστικών ενδιαφερόντων.

•    Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου γνώσεων για όλους τους μαθητές του Λυκείου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τη φοίτησή τους στα τμήματα της Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Διαφορετικά,  δε  θα  είναι  δυνατή  η
αντιμετώπιση του μαζικού φαινομένου μη αποφοίτησης χιλιάδων νέων από τις Σχολές που εισήχθησαν.

•    Η προσπάθεια θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ενιαίου γνωστικού επιπέδου, μειώνοντας στο ελάχιστο τις αποκλίσεις ανάμεσα στη Δημόσια  και Ιδιωτική Εκπαίδευση.

•    Είναι αναγκαία και επιτακτική η αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης που θα πρέπει να συνδέεται με την ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης σε Πανεπιστημιακά και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η πρόβλεψη ποσοστώσεων έχει αποτύχει παντού, όπου και όποτε εφαρμόστηκε. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να δίνουν ίδιες εξετάσεις για τις ίδιες σχολές.

Σήμερα ξεκινάει μια προσπάθεια διαλόγου, σύνθεσης απόψεων και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος καταθέτει κάποιες πρώτες σκέψεις. Θεωρούμε ότι  ο διάλογος πρέπει να είναι συνεχής  στο επόμενο διάστημα  μέχρι να καταλήξουμε  σε ένα σύγχρονο, προωθητικό, νέο πλαίσιο. Η Ο.Ε.Φ.Ε. θα συμμετέχει και με περαιτέρω επεξεργασίες και θέσεις επί του συγκεκριμένου Σχεδίου που θα παρουσιάσει το Υπουργείο.
Προτείνουμε δε, να τοποθετηθεί εκπρόσωπος της μη τυπικής εκπαίδευσης ως άμισθος σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με σκοπό την διοχέτευση της εμπειρίας της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.