Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
14/02/2017
Συμμετοχή του ΑΠΘ στο «The Greek Diaspora Fellowship Program»

Το ΑΠΘ είναι ένα από τα 12 Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν από το «The Greek Diaspora Fellowship Program» για να φιλοξενήσουν 21 ερευνητές, γεννημένους σε Ελλάδα και Κύπρο, ώστε να συνεργαστούν σε προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των πανεπιστημίων και των κοινοτήτων τους.

Το «Greek Diaspora Fellowship Program» έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αποτροπή της διαρροής επιστημόνων (brain-drain) της Ελλάδας και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, των ΗΠΑ και του Καναδά. Θα απονείμει υποτροφίες σε 40 Καθηγητές που έχουν ως έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά για να συνεργαστούν με Ελληνικά Πανεπιστήμια, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να ξεκινήσει αντίστοιχη δράση στην Ελλάδα.

Μεταξύ των 19 ερευνητικών προγραμμάτων που επιλέχθηκαν από το «Institute of International Education» των ΗΠΑ, τα 6 έχουν προταθεί από το ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το «Institute of International Education» των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.