Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου (Πανελλαδικές 2015)


Επιλέξτε Κατεύθυνση

Μαθήματα:

Κατεύθυνσης
Προφορικά
Γραπτά
Βαθμός Πρόσβασης
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Ειδικό Μάθημα (εφόσον υπάρχει)
Τελικά μόρια
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Τεχνολογικές Επιστήμες
5ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

Επιστημονικά Πεδία
Εμφάνιση Σχολών με Βάση μεγαλύτερη μέχρι
Βάσεις από
Εμφάνιση Σχολών
Πιθανές Σχολές Εισαγωγής
(σύμφωνα με τις περσινές βάσεις και τις επιλογές που κάνατε παραπάνω)
Εκτύπωση