Υπολογισμός Μορίων 2024

ΓΕΛ
ΕΠΑΛ
Επιλέξτε τον τύπο Λυκείου

Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού

Μαθήματα

Εισάγετε το βαθμό στην κλίμακα 0 έως 20 (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου).

Ειδικά Μαθήματα

Εισάγετε το βαθμό στην κλίμακα 0 έως 20 (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου).

Αποτελέσματα

Μ.Ο. 
Ελάχ. Μόρια 
Μέγ. Μόρια 
Εμφάνιση Σχολών με Βάση μεγαλύτερη μέχρι
Όνομα
Φροντιστήριο
Εκτύπωση
Εμφάνιση μόνο σχολών που πληρούνται τα κριτήρια εισαγωγής

Πράσινο: Πληρούνται τα κριτήρια εισαγωγής

Κόκκινο: Δεν πληρούνται τα κριτήρια εισαγωγής

ΚΩΔ
ΣΧΟΛΗ
ΙΔΡΥΜΑ
Μ.Ο.
Ε.Β.Ε. 2023
ΜΟΡΙΑ
ΒΑΣΗ 2023
Επιστροφή Επόμενο