Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
29/01/2019
Το Νέο Καταστατικό της ΟΕΦΕ

 

Το Νέο Καταστατικό της Ο.Ε.Φ.Ε.

Πατώντας στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε το Νέο Καταστατικό της Ο.Ε.Φ.Ε. όπως αυτό συντάχτηκε και εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων της Ομοσπονδίας οι οποίοι συνήλθαν στις 07-10-2018 στην Αθήνα.

 

http://www.oefe.gr/admin/ckfinder/userfiles/files/katastatiko.pdf

 

Εναλλακτικά, μπαίνετε στο πεδίο "Ομοσπονδία" και στη συνέχεια "Καταστατικό".