Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
31/01/2019
Να αναθεωρηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ο.Ε.Φ.Ε.)

 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον Πρόγραμμα για μικρές Επιχειρήσεις βρίσκεται στη φάση δρομολόγησής του, αφού από τις 6-2 έως και τις 19-4 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις. Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των υφισταμένων μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας της.

Ωστόσο, αν και ανάμεσα σ΄ αυτούς που απευθύνεται το Πρόγραμμα είναι και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με τις υπάρχουσες προϋποθέσεις συμμετοχής, αφαιρείται αυτό το δικαίωμα, αυτή η δυνατότητα στην πράξη. Η πρόβλεψη να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης κατ’ ελάχιστον πέντε(5) ετήσιες μονάδες (ΕΜΕ) αποκλείει την μεγάλη πλειοψηφία των Φροντιστηρίων πανελλαδικά.

Πρόκειται για πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Το αίτημα για μείωση των προβλεπόμενων ΕΜΕ το έχουμε διατυπώσει ως Ο.Ε.Φ.Ε. από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Από την πρώτη στιγμή και μέσω των στελεχών μας που συμμετέχουν σε Διοικήσεις Επιμελητηρίων κάναμε σαφή τον κίνδυνο να αποκλειστούν χιλιάδες Επιχειρήσεις, Φροντιστήρια Μ.Ε.

Καλούμε την Κυβέρνηση έστω αυτήν τη στιγμή να προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές και πρωτοβουλίες, ώστε να μην αποκλειστούν χιλιάδες Φροντιστήρια από τις δυνατότητες του Προγράμματος. Άλλωστε, σε άλλους Κλάδους προβλέπεται ως προαπαιτούμενο μικρότερος αριθμός ΕΜΕ.

Καλούμε όλα τα Επιμελητήρια και τους συναρμόδιους φορείς να συνομολογήσουν υπέρ του δίκαιου αιτήματός μας και να συμβάλουν έμπρακτα στην αναθεώρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής.