Ενημέρωση >>Δράσεις ΟΕΦΕ
11/01/2022
Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν αυτό-διαγνωστικού ελέγχου (self-tests) προς τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους των φροντιστηρίων

Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν αυτό-διαγνωστικού ελέγχου (self-tests) προς τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους των φροντιστηρίων