Ενημέρωση >>Δρώμενα Συλλόγων
16/03/2015
Έρευνα Σ.Ε.Φ.Α: 1 στους 5 βρίσκει φίλο ή συγγενή να κάνει μάθημα στο παιδί του
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ιδιαιτέρων μαθημάτων, το αυξημένο τους κόστος, αλλά και ο βαθμός της φοροδιαφυγής που προκύπτει από τη μη έκδοση αποδείξεων, καταδεικνύονται στην πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η PALMOS ANALYSIS για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής και παρουσιάστηκε στην ετήσια εκδήλωση του ΣΕΦΑ.
 
Ποιοι κάνουν τα ιδιαίτερα μαθήματα
 
Το 22% των μαθητών του Λυκείου που προτιμούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι επιλέγουν για δάσκαλο κάποιον συγγενή ή φίλο τους, το 11% καθηγητή δημόσιου σχολείου και το 3% κάποιον φοιτητή. Χωρίς να παραληφθεί ο παράγοντας της πολλαπλής επιλογής, το 80% δήλωσε πως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ιδιώτη καθηγητή. Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με την έρευνα, αλλά και τις αναλύσεις των στοιχείων που κάνουν οι Φροντιστές, από τους 121.000 μαθητές που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ο 1 στους 3 (περισσότεροι από 40.000), επιλέγουν για ενισχυτική διδασκαλία πρόσωπα χωρίς εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, τεχνογνωσία, αλλά και πιστοποίηση των προσόντων τους.
 
Είναι εντυπωσιακό ότι στο Γυμνάσιο (όπου οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες και οι στόχοι λιγότερο πιεστικοί), η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν εξωσχολική υποστήριξη καταφεύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα (57% έναντι 35% που απευθύνονται σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης). Στο Λύκειο η μεγάλη πλειοψηφία στρέφεται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (61% έναντι 27% στα ιδιαίτερα).
 
Αίσθηση προκαλεί και το στοιχείο της έρευνας πως 11% των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, επιλέγουν να συνεργαστούν με κάποιο καθηγητή Δημόσιου Σχολείου (παρά το γεγονός της δυσκολίας παραδοχής παραβατικής συμπεριφοράς σε τηλεφωνική συνέντευξη).
 
Ποιοι επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα
 
Τα ιδιαίτερα εμφανίζονται πιο ισχυρά ως φαινόμενο στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου υστερεί σχετικά η διείσδυση των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης. Καταρρίπτεται ο μύθος που θέλει το ιδιαίτερο μάθημα να αποτελεί προνόμιο των εισοδηματικά ισχυρών ομάδων του πληθυσμού, καθώς το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζει σχετικά ομοιόμορφη διείσδυση στις διάφορες εισοδηματικές ομάδες.
 
Το κόστος στην οικονομία
 
Με κατάλληλες προβολές των αποτελεσμάτων, υπολογίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα μαθήματα Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα φτάνει τα 280 εκατομμύρια ευρώ. Η φορολογική παραβατικότητα στο χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων είναι εξαιρετικά υψηλή, καθώς το 46% παραδέχεται ότι δεν λαμβάνει καμιά απόδειξη για τις δαπάνες ιδιαιτέρων μαθημάτων και μόνο το 35% ισχυρίζεται ότι λαμβάνει αποδείξεις (με όλους τους περιορισμούς ως προς την παραδοχή παραβατικής συμπεριφοράς που υφίστανται σε μια έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις).
 
Την ίδια ώρα στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με μόλις το 7% να παραδέχεται ότι δεν κόβει αποδείξεις ο κύκλος εργασιών φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.
 
Το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων
 
Τα κοστολογικά στοιχεία που καταγράφονται στην έρευνα για τα ιδιαίτερα μαθήματα δείχνουν ότι στην συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μεγάλο εύρος προσφερόμενων ωριαίων αμοιβών από 3,5 μέχρι και 60 ευρώ! Το κόστος ανά ώρα σε ετήσια βάση για τα ιδιαίτερα μαθήματα ανέρχεται στα 497 ευρώ τη στιγμή που για τα Φροντιστήρια είναι στα 258 ευρώ.
 
Τα κουπόνια εκπαίδευσης
 
Η οικονομική δυσχέρεια αποτελεί το βασικό λόγο για την έλλειψη εξωσχολικής υποστήριξης στο Λύκειο στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Σύμφωνα με την έρευνα, το παραπάνω εύρημα καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την υιοθέτηση από την Πολιτεία μέτρων στήριξης των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων και δημιουργίας συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Tο voucher εξωσχολικής υποστήριξης, κρίνεται ως θετικό μέτρο από το 86% των γονέων και από των σύνολο σχεδόν (97%) των πιο αδύναμων οικονομικά.
 
Συμπεράσματα
 
Οι γονείς που επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα για την εξωσχολική υποστήριξη των παιδιών τους, δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος που κάνουν αυτήν την επιλογή είναι γιατί θεωρούν ότι έτσι ο μαθητής θα έχει συνολικότερη και πιο αποτελεσματική κάλυψη των μαθησιακών αναγκών του. Ακόμα κι αν πληρώνουν υπερδιπλάσια κόστη ανά εβδομαδιαία ώρα σε ετήσια βάση σε σχέση με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα, όταν καλούνται να αξιολογήσουν την συμβολή των ιδιαιτέρων μαθημάτων στην απόδοση του μαθητή, δίνουν την ίδια αξιολόγηση με την αντίστοιχη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης!