ViewarticleTopMiddle
Ενημέρωση >>Δρώμενα Συλλόγων
25/02/2020
Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Φροντιστών Ν. Ηρακλείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Η.

 

Θεωρώντας ότι φτάνουμε σε μια κομβική χρονική στιγμή , όσον αφορά τα εκπαιδευτικά δρώμενα στην χώρα μας , ο Σύλλογός μας έχοντας την στήριξη συναδέλφων τόσο από το Ν. Ρεθύμνου όσο και από το Ν. Λασιθίου, προέβη σε συναντήσεις με τοπικούς Βουλευτές και Υπουργούς του κυβερνώντος   κόμματος για να θέσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του για τα τεκταινόμενα στην παιδεία.

Στις …23/11/2019.. συναντηθήκαμε με τον Βουλευτή κο Μάξιμο Σενετάκη και στη συνέχεια στις …10/02/2020.. με τον Υφυπουργό κο Ελευθέριο Αυγενάκη.

Επιδώσαμε και στους δύο τις προτάσεις μας για ένα << Νέο Σχολείο>> ( οι προτάσεις αυτές παρατίθενται παρακάτω) και τους θέσαμε  τα αιτήματά μας όσον αφορά :

. Την επίσπευση διαδικασιών επικαιροποίησης των αδειών από ΕΟΠΠΕΠ.

   και να γίνεται ανά 5ετία και όχι ανά 2ετία .

. Την ενιαία άδεια για όλες τις δραστηριότητες.

.Την επέκταση των αδειών φροντιστηρίων και για το Δημοτικό

. Τα Κέντρα μελέτης- Οικοδιδασκαλεία.

. Την εξομάλυνση του ωραρίου απασχόλησης των εκπαιδευτικών μας, όπως στα

  δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

. Το άνοιγμα των φροντιστηρίων τις Κυριακές.

. Την αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου των Φροντιστών .

Υπήρξε θετική ανταπόκριση και από τους δύο και τους ευχαριστούμε θερμά .

Ειδικά ο κος Αυγενάκης είχε άμεση επαφή με την Υφυπουργό κα Ζαχαράκη την οποία και ενημέρωσε την επόμενη μέρα για τις θέσεις μας. Μάλιστα τηλεφώνησε η ίδια στον Πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου και εκφράστηκε θετικά για τις προτάσεις μας αναφέροντας ότι θα τεθούν στα αρμόδια όργανα.

 

 ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για ένα σύγχρονο σχολείο»

1) Γυμνάσιο

 

Εξαιτίας της δαιμονοποΐησης των εξετάσεων και της αριστείας – όχι απαραίτητα με την έννοια της δημιουργίας σχολείων της ελίτ- οδηγηθήκαμε σ’ ένα σύστημα στο οποίο τα παιδιά με μηδενικό κόπο και μηδενική αξιολόγηση, παίρνουν το απολυτήριο του Γυμνασίου, χωρίς καν να διαθέτουν τις στοιχειώδεις και απαραίτητες γνώσεις ώστε να συνεχίσουν τις Λυκειακές σπουδές.

Στη Γ΄ Γυμνασίου θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να καθορίσουν τις μετέπειτα επιλογές τους. Η χαλαρότητα και η ευχαρίστηση στις Γυμνασιακές σπουδές θα έπρεπε να καθορίζονται από μαθήματα παράλληλων δράσεων χωρίς το κριτήριο της βαθμολογίας όπως θέατρο, μουσική, επισκέψεις σε πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, καθώς και σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, είναι αναγκαία η αναβάθμιση και επιτέλους χρήση των εργαστηρίων στο σύνολο των γνωστών αντικειμένων, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Απαιτείται ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που να παρέχει βασικές γνώσεις στο σύνολο των μαθημάτων, με άμεση σύνδεση με την ύλη των επόμενων τάξεων, αποφεύγοντας την επίμονη και επίπονη για τους μαθητές αποσπασματικότητα.

Ακόμα και στο θέμα των ανεξεταστέων παρατηρείται μια έλλειψη λογικής. Οι μαθητές σε μία εβδομάδα θα πρέπει μέσω επαναληπτικών μαθημάτων να αφομοιώσουν αυτά που δεν αφομοίωσαν όλη την χρονιά. Κατόπιν θα εξεταστούν για να περάσουν την τάξη. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι εκπαιδευτικοί θα προβιβάσουν όλους τους μαθητές τους στην πρώτη εξέταση, προκειμένου να αποφύγουν την εβδομάδα επανάληψης, καθώς αυτή γελοιοποιεί κάθε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

2) Λύκειο

 

Ο μαθητής-τρια με το πέρας της Γ΄ Γυμνασίου έχει να επιλέξει μεταξύ του ΕΠΑΛ και του Γενικού Λυκείου.

Το ΕΠΑΛ δεν πρέπει να είναι ένα Λύκειο δεύτερης κατηγορίας, το οποίο αργότερα μέσω των Πανελληνίων θα μετατρέπεται σε Γενικό Λύκειο ώστε οι μαθητές να εισάγονται στα ΑΕΙ !

 Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας, το ΕΠΑΛ αρχίζει να γίνεται και στόχος εκ του πονηρού για κάποια κατηγορία μαθητών (π.χ υποψηφίων της Ιατρικής) αφού οι εξετάσεις είναι σαφώς ευκολότερες.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του Επαγγελματικού Λυκείου με αντίστοιχες αναμορφώσεις της ύλης που απαρτίζει τα μαθήματα των διαφόρων ειδικοτήτων.

Η Τεχνική Εκπαίδευση οφείλει να έχει ως προτεραιότητα αρχικά τις γενικές γνώσεις (Α’ Λυκείου), και έπειτα το να παρέχει στα παιδιά τις απαραίτητες δεξιότητες και πιστοποιήσεις (Β΄ και Γ΄ Λυκείου) ώστε να μπορούν αργότερα να γίνουν νόμιμοι επαγγελματίες και να εξελίξουν την ειδίκευσή τους μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: Πλήρη αναβάθμιση σπουδών με λογική διασύνδεση της ύλης από τάξη σε τάξη.

ü Ά ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

Μια γενική τάξη, με έμφαση σε βασικές έννοιες όλων των γνωστικών αντικειμένων καθώς και των σύγχρονων επιστημών: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Ιστορίας (όχι με τη στείρα αποστήθιση), Αρχαίων, Λογοτεχνίας κ.λ.π..

Στο τέλος της τάξης οι μαθητές να εξετάζονται σε όλα τα βασικά μαθήματα από μια τράπεζα θεμάτων η οποία δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτή!

ü Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

Είναι η τάξη όπου οι μαθητές θα πρέπει να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει ν’ αποτελεί μέρος ευθύνης του τομέα επαγγελματικού προσανατολισμού των κατά τόπους Β΄ θμιων διευθύνσεων και σχολικών μονάδων από δεύτερο μισό της Ά Λυκείου.

Κατά την άποψή μας θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις (θετική-θεωρητική) με μαθήματα κατεύθυνσης- Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία για τη θετική και Αρχαία, Λογοτεχνία, Ιστορία για τη θεωρητική και τα απαραίτητα μαθήματα Γενικής παιδείας να συμπληρώνουν το πάζλ των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Βιολογία, Πληροφορική, Ιστορία Γενικής Παιδείας, Αρχαία Γενικής Παιδείας, Έκθεση – Λογοτεχνία κ.λ.π.)

Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτά μέσα από μια κλειστή τράπεζα θεμάτων στα μαθήματα κατεύθυνσης καθώς και στα βασικά μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Με την κλειστή Τράπεζα θεμάτων (μη δημοσιευμένη, με περιορισμένο πλήθος θεμάτων), φτιαγμένη από ανθρώπους της «τάξης»:

 Αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή συνδιαλλαγής

 Φεύγει το βάρος του συνυπολογισμού της προφορικής βαθμολογίας γιατί δημιουργεί από τη μια, αδικαιολόγητη πίεση στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου σχολείου , και από την άλλη καλλιεργεί την έλλειψη αντικειμενικότητας και ισονομίας αφού το επίπεδο των μαθητών και τα κριτήρια αξιολόγησής τους διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο και από περιοχή σε περιοχή.

 Αντίθετα η ανοικτή τράπεζα θεμάτων λειτουργεί ασφυκτικά στο εκπαιδευτικό έργο γιατί «πνίγει» οποιαδήποτε δυνατότητα ελεύθερης βούλησης και δημιουργίας (δοκιμάστηκε άλλωστε στο κοντινό παρελθόν δημιουργώντας αρκετές στρεβλώσεις).

 

Είναι, τέλος αναγκαίο να καταργηθεί στο εξής η φετινή αλλαγή που όριζε ότι οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης δεν εξετάζονται στο μάθημα της Άλγεβρας και Γεωμετρίας, βάζοντας στη θέση της το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατία». Η εξάσκηση και η εξέταση των μαθητών-τριων σε ένα μάθημα που είναι η βάση της κατεύθυνσής τους, κρίνεται αναγκαία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη γνώση, μόνο από το γεγονός ότι οι μαθητές-τριες έχουν επιλέξει την θετική κατεύθυνση.

ü Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

 

Η τελευταία τάξη των κατευθύνσεων. Εδώ μπορούν να υπάρξουν διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη μόνο 2 κατευθύνσεων (θετική-θεωρητική). Όμως ας παραμείνουμε στο υπάρχον σχέδιο των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων:

 Απαιτείται αναμόρφωση της ύλης που να συνάδει με τις γνώσεις που έχουν κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

 Είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της ύλης σε κάποια μαθήματα όπως π.χ. είναι αδιανόητο οι μαθητές να μη διδάσκονται στα Μαθηματικά Πιθανότητες και Στατιστική.

 Δεν είναι αναγκαία η « Φροντιστηριοποίηση» του σχολείου προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των εξετάσεων δηλαδή 4 μαθήματα επί έξι ή επτά ώρες την βδομάδα και ανύπαρκτα στην ουσία μαθήματα γενικής παιδείας. Μ’ αυτόν τον τρόπο το σχολείο χάνει επί της ουσίας τον ρόλο του.

 Οι μαθητές στο τέλος της χρονιάς διαγωνίζονται ενδοσχολικά στα μαθήματα γενικής παιδείας και πανελλαδικά στα μαθήματα της κατεύθυνσης. Οι πανελλήνιες εγγυώνται την αδιαβλητότητα και την ισονομία.

 Θεωρούμε ότι πρέπει να δίδεται η δυνατότητα εξέτασης και σε 5Ο μάθημα ώστε από τη μία να διευρύνονται οι επιλογές σχολών και από την άλλη να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να επιλέγουν τμήματα από άλλα πεδία με διαφορετικά αντικείμενα.

 Για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς καλό θα είναι το μηχανογραφικό να εμπλουτίζεται με νέες σχολές και όχι να επαναλαμβάνονται χωρίς λόγο τα ίδια τμήματα σε διαφορετικές πόλεις. Για παράδειγμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί σχολή πολιτικής αεροπορίας για πιλότους, φροντιστές, μηχανικούς αεροσκαφών.

 Κατάργηση της συμπλήρωσης μηχανογραφικού στη Β΄ ή στις αρχές της Γ΄ Λυκείου προκειμένου να «δημιουργηθούν» πράσινες σχολές, αφού περιορίζει χωρίς λόγο τη δυνατότητα των παιδιών, πού χωρίς να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους και σε μερικές περιπτώσεις τις ικανότητες και δεξιότητές τους , να επιλέγουν τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν σε μια ευρύτερη βαθμολογική κλίμακα.

 Να διατηρηθούν οι συντελεστές αυξημένης βαρύτητας οι οποίοι πριμοδοτούν με επιπλέον μόρια τους μαθητές στα δυσκολότερα μαθήματα των κατευθύνσεων .

 Το εθνικό απολυτήριο θα καθορίζεται από τις γραπτές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ μέσω της τράπεζας θεμάτων και από τις πανελλήνιες της Γ΄ Λυκείου με διαφορετικά ποσοστά ανά τάξη. Εννοείται ότι το ποσοστό της Γ΄ Λυκείου θα είναι πολύ υψηλότερο από των άλλων τάξεων.

 Να μην προσμετράτε ο προφορικός βαθμός γιατί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, το μέσο επίπεδο των μαθητών της τάξης και από τον διδάσκοντα καθηγητή, με αποτέλεσμα το υποκειμενικό στοιχείο να παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

 Η προσμέτρηση των βαθμολογιών της Α’ και Β΄ Λυκείου επιβραβεύει τις προσπάθειες των μαθητών στο σύνολο των τάξεων του Λυκείου και όχι αποσπασματικά της Γ΄ Λυκείου.

 

Έτσι δεν χάνεται και η σημασία των τάξεων αυτών.

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια απαξίωση της Α’ και Β’ Λυκείου αφού τα παιδιά επικεντρώνονται μόνο στα μαθήματα που αφορούν εκείνα της κατεύθυνσης στη Γ ΄ Λυκείου.

 Η τελική βαθμολογία να αποτελεί το εθνικό απολυτήριο Λυκείου με άριστα όπως και τώρα τα 20.000 (είκοσι χιλιάδες) μόρια για την εισαγωγή και με άριστα το 20 (είκοσι) για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

ViewarticleBottom