Ενημέρωση >>Δρώμενα Συλλόγων
09/01/2022
Ανακοίνωση ΣΕΦΑ

 

 

                                                                                                                                    Αθήνα, 09-01-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΦΑ

Από τη Δευτέρα 10-01-2022 τα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στην Αττική θα λειτουργήσουν με δια ζώσης διδασκαλία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει και για τα Δημόσια σχολεία.

 Στα Νόμιμα Οργανωμένα Φροντιστήριά μας, υπάρχει η τεχνική υποδομή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή των μαθημάτων προς όλους τους μαθητές μας με κάθε τρόπο, ακόμα και σε αυτούς που βρίσκονται σε καραντίνα.

Κύριο μέλημά μας, είναι να διασφαλιστεί η αδιάκοπη εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνοντας το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα.