Ενημέρωση >>Δρώμενα Συλλόγων
11/05/2022
Ο Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Καβάλας, Σπύρος Κετζετζής, στον Αναλυτή