03/04/2019
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019 στις 10:30πμ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

10:30 Έναρξη-Παραλαβή βαθμών (β τετραμήνου) από γραμματεία

 

10:35 Επαγγελματικός προσανατολισμός-επιστημονικά πεδία-συντελεστές βαρύτητας

μηχανογραφικό 2019 (συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι, νέα τμήματα)

Παρουσίαση Νέου Λυκείου

 

11:30 Καινοτόμα ψυχομετρικά τεστ «Άριστον»

Μάθηση και Αυτοεκτίμηση

Πώς η αυτοεκτίμηση επιδρά στη μάθηση και την επιλογή επαγγέλματος

 

 

Εισηγητές:

Πέγκυ Ντάβου-Ψυχολόγος (παρουσίαση Computer Academy Ltd)

Ιωάννης Γ.Φιορής-Χημικός, Διευθυντής Σπουδών

 

Τόπος διεξαγωγής

Σύλλογος Ιμβρίων Ελευθερίου Βενιζέλου 80 (1ος όροφος)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ