ViewarticleTopMiddle
Ενημέρωση >>Απόψεις
09/06/2014
Φροντιστήριο: Νέες προκλήσεις, νέες δυνατότητες
 
Του Κώστα Αμπατζίδη Προέδρου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας
 
Οι εκλογές, αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές, με την ολοκλήρωσή τους και τη νέα καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών, επιβεβαίωσαν τoν κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων, καθώς και τη ρευστότητα, τις εύθραστες πολιτικές ισορροπίες, την έλλειψη σαφούς πολιτικής ηγεμονίας.
 
Αυτό επηρεάζει και διαμορφώνει την ζωή όλων μας. Ο φόβος για το αύριο σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών επιδρά αρνητικά στην κατανάλωση και σταθεροποιεί την ύφεση.
Η αδυναμία της πολιτείας να διαμορφώσει συνθήκες ανάπτυξης είναι εμφανής. Βασική άλλωστε προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και έντονα αναδιανεμητικό χαρακτήρα.
 
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με φορολογικές υποχρεώσεις δυσβάστακτες που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την αξιοπρέπειά μας, αλλά και τις θέσεις εργασίας που με θυσίες και κόπους διατηρούμε ως σήμερα.
 
Αν λάβουμε ακόμη υπόψη, ότι η χώρα μας δεν έχει απενοχοποιήσει τηνεπιχειρηματικότητα, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που συναντά η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όμως είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την έξοδο από την κρίση.
 
Στο χώρο αυτό ανήκουν και όλες οι φροντιστηριακές επιχειρήσεις.
 
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αλλαγή στο καθεστώς αδειοδότησης, νέες δυνατότητες ανάπτυξης, συστέγαση και συλλειτουργία δομών δημιουργούν ένα νέο τοπίο. Η αδυναμία - αν όχι άρνηση- της πολιτείας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παραοικονομία στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου, μη υγιούς ανταγωνισμού για τις νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του κλάδου. Νέα δεδομένα λοιπόν και νέες υποχρεώσεις στο προσκήνιο.
 
Με αφετηρία το «νέο Λύκειο» η αναμόρφωση των φροντιστηριακών προγραμμάτων σπουδών είναι σε εξέλιξη. Έντονος είναι ο προβληματισμός για τον αριθμό των διδακτικών ωρών αλλά και το κόστος των διδάκτρων σε συνδυασμό με τις αντοχές των νοικοκυριών.
 
Σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου είναι προτεραιότητα η διασφάλιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με κοινωνική αναφορά και ευαισθησία προς τις δοκιμαζόμενες οικογένειες. Είναι προτεραιότητα να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των γονιών να προσφέρουν στα παιδιά τους, ποιοτικές υπηρεσίες με τη φοίτησή τους στα νόμιμα φροντιστήρια.
 
Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που έχει ξεχωριστή σημασία για τους Εκπαιδευτικούς Φροντιστές. Στο τέλος του μήνα είναι προγραμματισμένο το εκλογικό συνέδριο της Ο.Ε.Φ.Ε. Αμέσως μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζονται οι συνελεύσεις και η εκλογή νέων διοικήσεων στους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.
 
Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί στη βάση, θα κορυφωθεί στο πανελλήνιο συνέδριο προέδρων και αντιπροσώπων. Διάλογος από μηδενική βάση μέσα από διαδικασίες που θα δώσουν το χρόνο και τη δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις.
 
Ο διάλογος, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εστιάζει:
  • Στο Φροντιστήριο ως επιχείρηση: Αδειοδότηση, φορολογικές υποχρεώσεις, θέσεις εργασίας, δίδακτρα, συλλειτουργία και συστέγαση δομών
  • Στο Φροντιστήριο ως εκπαιδευτικό χώρο: Προγράμματα σπουδών, ποιότητα υπηρεσιών, διεύρυνση υπηρεσιών
  • Στη Σχέση των φροντιστών με την κοινωνία: Η σχέση με το κράτος, τα πολιτικά κόμματα, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Μ.Μ.Ε., η αναζήτηση κοινωνικών συμμάχων, η παρουσία μας στα Επιμελητήρια και τη ΓΕΣΕΒΕ, η διαμόρφωση πλαισίου διεκδικήσεων και οι διαδικασίες υποστήριξής του.
  • Στη Διεθνή διάσταση του φροντιστηριακού φαινομένου: Ο ρόλος της ΟΕΦΕ και οι σχέσεις της με ενώσεις άλλων κρατών.
 
Ως επιστέγασμα του γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου, θα έχουμε την εκλογή άξιων και ικανών στελεχών που θα διαχειριστούν και θα προωθήσουν τους στόχους και τις διεκδικήσεις μας για την επόμενη διετία.
 
Καλούμαστε όλοι να πούμε ένα μεγάλο «όχι» στην εσωστρέφεια μέσα από ένα δημιουργικό, γόνιμο και αποτελεσματικό διάλογο. Όλοι μας πρέπει να προσέλθουμε σ’ αυτόν με θέσεις και απόψεις που θα διαμορφωθούν στις Γενικές Συνελεύσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων συλλογικών οργάνων. Για να διασφαλίσουμε δημοκρατία και διαφάνεια στη συλλογική μας δράση. Για να συνδιαμορφώσουμε την επόμενη ημέρα του κλάδου μας, πάντα προς όφελος της νέας γενιάς και του μέλλοντος μας.
 
ViewarticleBottom