ViewarticleTopMiddle
Ενημέρωση >>Απόψεις
25/04/2016
Θέσεις Ο.Ε.Φ.Ε. για το Κουπόνι Ενισχυτικής Εκπαίδευσης
Θέσεις Ο.Ε.Φ.Ε. για το Κουπόνι Ενισχυτικής Εκπαίδευσης
Το κοινωνικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας
 
Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος στα πλαίσια της επικοινωνίας της με τους συλλόγους που εκπροσωπεί ανά την Ελλάδα έχει διαπιστώσει την εντονότατη μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόβλημα αυτό, όπως και αν προσεγγιστεί, είτε ως κοινωνικό φαινόμενο είτε ως έκφανση προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος, επηρεάζεται από μία σωρεία κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων. Η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης από τους μαθητές είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία «απεμπλοκής» από το σχολείο και τα μαθητικά δρώμενα που αρχίζει ήδη πολύ νωρίς. Σε πολλές έρευνες (Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε., Ο.Ε.Φ.Ε.) έχει καταγραφεί ότι οι παράγοντες συνδέονται με την οικογένεια του νέου και ειδικότερα με τη χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάστασή της, την έλλειψη στήριξης του νέου από τους γονείς, τις μειωμένες εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονέων, την αρνητική στάση ή αδιαφορία των γονέων, την αστάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, τη μονογονεϊκή οικογένεια, την αδυναμία εύρεσης εργασίας, τα προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα. 
 
Αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο και την εμπειρία του νέου όπως η κακή σχολική επίδοση, οι πολλές απουσίες, τα προβλήματα πειθαρχίας, οι συγκρούσεις με συμμαθητές ή καθηγητές, η έλλειψη ενδιαφέροντος, η επανάληψη τάξης. Αν προστεθεί σε αυτά και η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, τότε γίνεται αντιληπτό ότι μεγάλες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατά συνέπεια παύουν να διεκδικούν τη βελτίωση του μέλλοντός τους μέσα από τη μόρφωση. Ουσιαστικά εγκαταλείπουν την προσπάθεια να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, όπως αυτή εκφράστηκε ως επιδίωξη των κοινωνιών μέσα από τη γενίκευση του δικαιώματος της εκπαίδευσης και των ευκαιριών που αυτή παρέχει. Η ευαισθησία των φροντιστηρίων στο οξυμένο αυτό φαινόμενο εκδηλώθηκε τόσο σε επίπεδο μονάδων στους τοπικούς συλλόγους όσο και σε συλλογικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας να στηρίξει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε να μη μείνουν τα παιδιά τους χωρίς εφόδια. 
 
Το Φροντιστήριο ως δραστήριος, ως ενεργός κοινωνικός φορέας της ιδιωτικής εκπαίδευσης εδώ και χρόνια διατύπωσε την αρχή «κανένα παιδί χωρίς στήριξη», ιδιαίτερα μάλιστα, όταν πρόκειται για ένα παιδί που θέλει να προοδεύσει, αλλά απογοητεύεται και εγκαταλείπει την προσπάθειά του ή η οικογένειά του αδυνατεί να το στηρίξει λόγω οικονομικής ένδειας.
 
Αναμφισβήτητα η φτώχεια έχει πλήξει και την εκπαίδευση προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη των νέων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εγείρεται προβληματισμός για την εύρεση ευδόκιμων τρόπων αντιμετώπισής της. Ουσιαστικά παρεμποδίζεται εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας η κοινωνική κινητικότητα και οι γόνοι των φτωχών οικογενειών μένουν στάσιμοι. Χρειάζονται, λοιπόν, μεθοδική στήριξη από την επίσημη πολιτεία, η οποία θα αναλάβει να συνδράμει το γονιό μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων με κουπόνια εκπαίδευσης και να υλοποιήσει σε βάθος και επί της ουσίας την επιδίωξη να μορφωθούν όλοι οι νέοι. Η αποδεδειγμένη εμπειρία των φροντιστηρίων στη διαδικασία της διδακτικής στήριξης, αλλά και η κοινωνική τους προσφορά, τα καθιστά αυτόματα πιστοποιημένους – ελεγμένους φορείς υλοποίησης τέτοιων κοινωνικών δράσεων. Άλλωστε τα φροντιστήρια ανήκουν στους φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι αδειοδοτούνται επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργούν προς όφελος των νέων καλύπτοντας μορφωτικές ανάγκες πέρα από τη σχολική εκπαίδευση.
 
Ο ρόλος τους, όμως, επεκτείνεται και σε άλλες παροχές, οι οποίες έχουν ήδη συστηματοποιηθεί, με σπουδαιότερη από αυτές τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική. Δηλαδή οι μαθητές των φροντιστηρίων λαμβάνουν, χωρίς καμία επιβάρυνση, υπηρεσίες στήριξης, ώστε να κάνουν επιτυχημένη επιλογή επαγγέλματος, μέσω τακτικών ημερίδων ενημέρωσης και προσανατολισμού ή εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Στη στήριξη των μαθητών προστίθενται σε τακτικά διαστήματα Πανελλαδικής εμβέλειας Επαναληπτικά Θέματα και Διαγνωστικά Διαγωνίσματα (τρεις φάσεις: Σεπτέμβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος). Ιδιαίτερα η φάση των διαγνωστικών διαγωνισμάτων συνδέθηκε με την παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης σε πέντε χιλιάδες (5.000) μαθητές των πρώτων τάξεων του Λυκείου που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες και αδυνατούν να έχουν πρόσθετη διδακτική στήριξη. Συνδυάζοντας, λοιπόν, τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας η πρότασή για το κουπόνι εκπαίδευσης και η εξασφάλισή του για την φτωχή οικογένεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η πολιτεία να επιδείξει ευαισθησία στο νευραλγικό τομέα της εκπαιδευτικής στήριξης των νέων. Παράλληλα ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας, τα Φροντιστή-
ρια, παραδίδουν τα ινία του κοινωνικού τους ρόλου σε έναν κράτος με ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και συνεχίζουν με αξιοπιστία να αναδεικνύουν το αγαθό της παιδείας για όλους.
 
Εκτός, όμως, από το μορφωτικές και κοινωνικές ωφέλειες με την ανάθεση του κουπονιού εκπαίδευσης στην Ο.Ε.Φ.Ε. θα δημιουργηθούν άμεσα θέσεις εργασίας, εφόσον θα απαιτηθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό η ανεργία νέων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να απασχοληθούν στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, αλλά εξαιτίας της κρίσης μένουν άνεργοι. 
 
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ανάληψη του κουπονιού εκπαίδευσης από τα φροντιστήρια αποτελεί πρώτιστα απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας της πολιτείας απέναντι στη δοκιμαζόμενη από την κρίση οικογένεια, σημαντική στήριξη στις μορφωτικές ανάγκες των νέων και τελικά μια πολύτροπη ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό της αλληλεγγύης ως προς το δημόσιο αγαθό της μόρφωσης, το αγαθό που ανήκει σε όλους είτε παρέχεται από τον κρατικό είτε επικουρείται από τον ιδιωτικό τομέα.
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Φ.Ε.
 
 
 
ViewarticleBottom