Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
02/05/2015
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Προκήρυξη μιάς θέσης Επίκουρου καθηγητή
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προκηρύσσει μια θέση Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Τεχνολογίας Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας». Η θέση ανήκει στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε δίμηνη αποκλειστική προθεσμία και να καταθέσουν τα αναφερόμενα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία της Σχολής.
 
Πηγή: www.minedu.gov.gr