Ενημέρωση >>Εκπαιδευτικά νέα
11/05/2015
Πρόσληψη μιάς αναπληρώτριας για την παράλληλη στήριξη
Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη μιας (1)προσωρινής αναπληρώτριας με μειωμένο ωράριο, κλάδου ΠΕ02.50, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 
Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, όπου και θα τοποθετηθεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.