Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου (Πανελλαδικές 2020)


Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος.

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση: Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6


Φροντιστήριο
Μαθητής

Επιλέξτε Προσανατολισμό:

Μαθήματα
Ειδικό μάθημα/Πρακτική δοκιμασία (εφόσον υπάρχει)

Συντελεστής ειδικού μαθήματος
Βαθμός


Τελικά Μόρια
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Χωρίς Ειδικό ΜάθημαΜε Ειδικό Μάθημα

Επιστημονικό Πεδίο
Εμφάνιση Σχολών με Βάση μεγαλύτερη μέχρι
Βάσεις από

Εμφάνιση Σχολών
Εμφάνιση 50 Πρώτων Σχολών
Πιθανές Σχολές Εισαγωγής
(σύμφωνα με τις περσινές βάσεις και τις επιλογές που κάνατε παραπάνω)

Εκτύπωση
Αποθήκευση