Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου (Πανελλαδικές 2021)


Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται φέτος.

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση:
Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Ειδικά μαθήματα:
Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.


Φροντιστήριο
Μαθητής

Επιλέξτε Προσανατολισμό:

ΜαθήματαΕπιλέξτε από ένα έως δύο μαθήματα:
Ειδικό μάθημα (εφόσον υπάρχει)

Βαθμός
Τελικά Μόρια
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Χωρίς Ειδικό ΜάθημαΜε Ειδικό Μάθημα

Επιστημονικά Πεδία
Εμφάνιση Σχολών με Βάση μεγαλύτερη μέχρι
Βάσεις από

Εμφάνιση Σχολών
Εμφάνιση 50 Πρώτων Σχολών
Πιθανές Σχολές Εισαγωγής
(σύμφωνα με τις περσινές βάσεις και τις επιλογές που κάνατε παραπάνω)

Εκτύπωση
Αποθήκευση