Αριθμός προσέλευσης μαθητών έτους 2013 και 2014 ανα κατέυθυνση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΑ/Α Μάθημα Θεωρητική Κατεύθυνση Θετική Κατεύθυνση Τεχνολογική Κατεύθυνση Ι Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ
    2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Νεοελληνική Γλώσσα
32428
31190
12964
12485
969
939
34597
33670
2 Ιστορία
434
390
41
31
1
2
166
171
3 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
5030
3455
4870
2444
585
378
25033
18902
4 Φυσική
27
24
492
579
77
137
679
1259
5 Βιολογία
26868
27264
7558
9427
305
421
8654
13299
6 Αρχές Οικονομικής Θεωρείας
3379
2413
1059
645
219
156
15820
13050