1. ΒΑΣΕΙΣ 2015 
 
1. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:
 
 
2. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο : 
 
 
3. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο: 
 
 
4. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο: 
 
 
5. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο: 
 
 
6. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο: 
 
 
7. Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο: 
 
 
8. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:
 
 
9. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
 
10. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο 
 
 
2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2015-2014
 
1. Για την Επιλογή  90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ, το αρχείο: 
 
 
2. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:
 
 
3. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο:
 
 
4. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ, το αρχείο:
 
 
5. Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:
 
 
6. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:
 
 
 
3. ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2015
 

Για τις Βάσεις των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

 

Για τις Βάσεις των Κεφαλλονιτών

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 ΚΕΦΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 ΚΕΦΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΕΦΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΕΦΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls