1. ΒΑΣΕΙΣ 2016
 
1. Για την Επιλογή ΓΕΛ(Ημερήσια), ΝΕΟ το αρχείο:
 
2. Για την Επιλογή ΓΕΛ(Εσπερινά), ΝΕΟ το αρχείο:
 
3. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ, ΝΕΟ το αρχείο:
 
4. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:
 
5. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο:
 
6. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015, το αρχείο:
 
7. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:
 
8. Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο:
 
9. Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο:
 
10. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2015, το αρχείο:
 
11. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:
 
12. Για την Επιλογή Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
13. Για την Επιλογή Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
 
2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2016-2015
 
1. Για την Επιλογή ΓΕΛ, ΝΕΟ το αρχείο:
 
2. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ, ΝΕΟ το αρχείο:
 
3. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ, το αρχείο:
 
4. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2015, το αρχείο:
 
5. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:
 
6. Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ, το αρχείο:
 
7. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2015, το αρχείο:
 
8. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:
 
 
3. ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2016
 
Για τις Βάσεις των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για τις Βάσεις των Σεισμοπαθών