1. ΒΑΣΕΙΣ 2017 
 
1. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:
 
 
2. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο : 
 
 
3. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2016, το αρχείο: 
 
 
4. Για την Επιλογή  10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015, το αρχείο: 
 
 
5. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο: 
 
 
6. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο: 
 
 
7. Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2016, το αρχείο: 
 
 
8. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2015, το αρχείο:
 
 
9. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
 
10. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο 
 
 
2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2017-2016
 
1. Για την Επιλογή  90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ, το αρχείο: 
 
 
2. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2016, το αρχείο:
 
 
3. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2015, το αρχείο:
 
 
4. Για την Επιλογή  ΕΠΑΛΑ, το αρχείο:
 
 
5. Για την Επιλογή  10% ΕΠΑΛΑ 2016, το αρχείο:
 
 
6. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2015, το αρχείο: