1. ΒΑΣΕΙΣ 2019 
 
1. Για την Επιλογή ΓΕΛ (Ημερήσια), το αρχείο:
 
 
2. Για την Επιλογή ΓΕΛ (Εσπερινά), το αρχείο:
 
 
3. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ (Ημερήσια), το αρχείο : 
 
 
4. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ (Εσπερινά), το αρχείο : 
 
 
5. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ 2017, το αρχείο: 
 
 
6. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ 2018, το αρχείο: 
 
 
7. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛ 2019, το αρχείο: 
 
 
8. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:
 
 
9. Για την Επιλογή  Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο 
 
 
2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 2019-2018
 
1. Για την Επιλογή ΓΕΛ, το αρχείο:
 
 
2. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ, το αρχείο:
 
 
3. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ 2017, το αρχείο:
 
 
4. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ 2018, το αρχείο: