ΒΑΣΕΙΣ 2022 
 
1. Για την Επιλογή ΓΕΛ (Ημερήσια), το αρχείο:
 
 
2. Για την Επιλογή ΓΕΛ (Εσπερινά), το αρχείο:
 
 
3. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ (Ημερήσια), το αρχείο : 
 
 
4. Για την Επιλογή ΕΠΑΛ (Εσπερινά), το αρχείο : 
 
 
5. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ NEO 2020, το αρχείο: 
 
 
6. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ 2021, το αρχείο: 
 
 
7. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2020, το αρχείο: