Χρεώσεις Επαναληπτικών Θεμάτων

Στα Επαναληπτικά Θέματα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής φροντιστηρίων μελών συλλόγων της ΟΕΦΕ. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ενός φροντιστηρίου για τις 3 φάσεις (Α΄ , Β΄ και Γ') των Επαναληπτικών Θεμάτων ή μόνο για τη Β' Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων.

Και στις δύο περιπτώσεις εγγραφής υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ενός φροντιστηρίου είτε για το σύνολο των μαθημάτων είτε για ένα συγκεκριμένο θεματικό πακέτο (για την περίπτωση των θεματικών φροντιστηρίων). Έτσι είναι διαθέσιμα εκτός από το Γενικό Πακέτο (Σύνολο των Μαθημάτων) και τέσσερα Θεματικά Πακέτα με χαμηλότερο κόστος:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπούδων
  • Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής
  • Θετικών και Οικονομίας-Πληροφορικής και ΕΠΑ.Λ.
  • Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων της μιας μονάδων της ίδιας ιδιοκτησίας ή μονάδων που διατηρούν κάποιας μορφής κοινή ιδιοκτησία στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή, θα υπάρχει μια επιβάρυνση ανά συμμετέχουσα μονάδα. Οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν τον ακριβή αριθμό των μονάδων που θα συμμετάσχουν και με τη εγγραφή θα λαμβάνουν για τις επιπλέον μονάδες που εγγράφουν:

  • Υδατογράφημα για κάθε μονάδα με την περιοχή της.
  • Επιπλέων καταχωρίσεις στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή παρουσίασης των μονάδων που συμμετέχουν στα Επαναληπτικά Θέματα.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χρεώσεις ανά Φάση

Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις

Β’ ΦΑΣΗ (Άνοιξη)

Χρέωση 1ης Μονάδας

170

140

Για κάθε Επιπλέον Μονάδα

60

50

Αριθμός Μαθημάτων

45 + Μαθήματα Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. + 6 Διαγνωστικά Τεστ

24 + Μαθήματα Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ (*)

Χρεώσεις ανά Φάση

Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις

Β’ ΦΑΣΗ (Άνοιξη)

Χρέωση 1ης Μονάδας

110

90

Για κάθε Επιπλέων Μονάδα

40

35

Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Θετικών Σπουδών

26 + 3 Διαγνωστικά Τέστ

14

Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Ανθρωπιστικών Σπουδών

19 + 3 Διαγνωστικά Τέστ

10

Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Οικονομίας - Πληροφορικής

22 + 3 Διαγνωστικά Τέστ

12

Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων ΕΠΑ.Λ.

2 + Μαθήματα Ειδικότητας + 2 Διαγνωστικά Τέστ

2 + Μαθήματα Ειδικότητας

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΑ.Λ.(*)

Χρεώσεις ανά Φάση

Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις

Β’ ΦΑΣΗ 2017 (Άνοιξη)

Χρέωση 1ης Μονάδας

140

115

Για κάθε Επιπλέον Μονάδα

50

45

Αριθμός Μαθημάτων

35 + Μαθήματα Ειδικότητας + 4 Διαγνωστικά Τέστ

19 + Μαθήματα Ειδικότητας

(*) Τα θεματικά φροντιστήρια, εκτός αυτών των Ανθρωπιστικών Σπουδών, για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου θα λάβουν το Διαγνωστικό Τέστ των Θετικών Σπουδών.

Κατεβάστε τον τιμοκατάλογο σε pdf