Σύγκριση της βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' Λυκείου έτους 2014 σε σύγκριση με τα έτη 2008-2013 κατά μάθημα με βάση το 10

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 0    -     9,9 10    -     20
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
      ΠΟΣΟΣΤΟ %
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 25,88 22,57 24,10 20,44 22,83 12,99 20,01 74,11 77,42 75,89 79,55 77,16 87,00 79,99
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 54,28 62,23 63,66 61,23 57,59 60,12 62,63 45,71 37,76 36,33 38,76 42,40 39,87 37,37
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 27,41 26,34 36,26 43,72 39,06 41,83 26,07 72,58 73,65 63,73 56,27 60,93 58,16 73,93
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 21,88 20,53 23,32 14,75 20,71 14,27 14,61 78,11 79,46 76,67 85,24 79,28 85,72 85,39
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 32,36 35,19 32,69 34,39 34,69 30,51 23,23 67,63 64,80 67,30 65,60 65,30 69,48 76,77
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 43,61 39,71 49,00 48,89 49,39 51,89 41,65 56,38 60,28 50,99 51,10 50,60 48,10 58,35
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 41,06 38,84 36,21 37,42 37,27 38,97 31,44 58,93 61,15 63,78 62,57 62,72 61,02 68,56
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 37,56 31,50 27,67 26,68 25,55 31,58 28,93 62,43 68,49 72,32 73,31 74,44 68,41 71,07
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 48,16 45,91 46,65 43,39 37,93 41,42 49,76 51,83 54,08 53,34 56,60 62,06 58,57 50,24
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 16,49 14,87 13,03 17,22 15,28 15,99 10,49 83,50 85,12 86,96 82,77 84,71 84,00 89,51
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 40,73 31,04 25,39 39,22 40,58 47,82 28,53 59,26 68,95 74,60 60,77 59,41 52,17 71,47
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 20,68 19,29 23,90 41,21 45,05 37,43 34,98 79,31 80,70 76,09 58,78 54,94 62,56 65,02
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 16,87 16,02 16,17 19,39 25,60 26,42 23,73 83,12 83,97 83,82 80,60 74,39 73,57 76,27
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 11,32 14,97 11,92 17,39 17,18 14,37 13,54 88,67 85,02 88,07 82,60 82,81 85,62 86,46
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 52,62 43,27 33,13 50,58 48,38 57,80 35,5 47,37 56,72 66,86 49,41 51,61 42,19 64,5
16 ΦΥΣΙΚΗ  ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 28,22 28,44 25,89 46,39 50,05 44,46 40,83 71,77 71,55 74,10 53,60 49,94 55,53 59,17
17 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 14,78 22,93 16,96 13,53 16,88 18,30 24,73 85,21 77,06 83,03 86,46 83,11 81,69 75,27
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 75,70 67,09 61,34 72,54 73,81 78,04 60,33 24,29 32,90 38,65 27,45 26,18 21,95 39,67
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 58,66 53,45 61,33 74,17 78,33 71,96 69,46 41,33 46,54 38,66 25,82 26,66 28,03 30,54
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 31,99 30,78 29,14 29,35 27,04 25,81 26,51 68,00 69,21 70,85 70,64 72,95 74,18 73,49
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 46,79 45,10 47,74 43,19 41,29 51,01 51,34 53,20 54,89 52,25 56,80 58,70 48,98 48,66
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 32,75 25,09 27,85 36,09 25,55 36,68 29,7 67,24 74,90 72,14 63,90 74,44 63,31 70,3