Σύγκριση της βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' Λυκείου έτους 2014 ανα κατέυθυνση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" με βάση το 10


Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 0    -     9,9 10    -     20
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
    2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 12,56 19,14 4,36 7,26 7,32 11,29 16,78 25,78 87,43 80,86 95,63 92,74 92,67 88,71 83,21 74,22
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 55,29 60,77 56,09 48,39 100,00 0,00 73,49 70,18 44,70 39,23 43,90 51,61 0,00 100,00 26,50 29,82
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 80,09 57,02 11,54 5,93 17,94 7,41 40,59 23,39 19,90 42,98 88,45 94,07 82,05 92,59 59,40 76,61
4 ΦΥΣΙΚΗ 37,03 75,00 5,89 5,87 6,49 5,11 20,32 18,51 62,96 25,00 94,10 94,13 93,50 94,89 79,67 81,49
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 33,92 27,50 8,34 5,48 16,39 9,98 39,79 27,48 66,07 72,50 91,65 94,52 83,60 90,02 60,20 72,52
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 52,14 47,49 18,31 16,90 19,63 15,38 34,85 27,22 47,85 52,51 81,68 83,10 80,36 84,62 65,14 72,78