Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2024


Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2024, Καλή επιτυχία!
Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται καθημερινά καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων τα θέματα,
οι λύσεις τους και ο σχολιασμός τους από την ΟΕΦΕ.


Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2024 ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

 

 

Παρασκευή 31/5/2024

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 

Τρίτη 4/6/2024

Αρχαία Ελληνικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
Μαθηματικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
Βιολογία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video

Πέμπτη 6/6/2024

Λατινικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
Χημεία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
Πληροφορική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video

Τετάρτη 12/6/2023

Ιστορία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
Φυσική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
Οικονομία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
 
 
Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2024 ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.
 

 

Πέμπτη 30/5/2024

Νέα Ελληνικά
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
 

Σάββατο 1/6/2024

Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 

Δευτέρα 3/6/2024

Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
 
 

Τρίτη 11/6/2024

Υγιεινή
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video
Στοιχεία Μηχανών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Video