Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2017


Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2017, Καλή επιτυχία!
Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται καθημερινά καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων τα θέματα,
οι λύσεις τους και ο σχολιασμός τους από την ΟΕΦΕ.


Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2017 ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων (ΓΕΛ) και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β') στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής.
 

Δεύτερα 19/6/2017

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Παρασκευή 16/6/2017

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Βιολογία Θετικών Σπουδών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Τετάρτη 14/6/2017

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Χημεία Θετικών Σπουδών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Δευτέρα 12/6/2017

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Φυσική Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Παρασκευή 9/6/2017

Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Τετάρτη 7/6/2017

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
 
Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2017 ημερήσιων και εσπερινών γενικών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') και μαθημάτων ειδικότητας ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β').

Τετάρτη 21/6/2017

Ηλεκτροτεχνία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Τρίτη 20/6/2017

Δίκτυα Υπολογιστών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Σάββατο 17/6/2017

Μηχανές Πλοίου ΙΙ
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Δενδροκομία
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Πέμπτη 15/6/2017

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Υγιεινή
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Τρίτη 13/6/2017

 
Ψηφιακά Συστήματα
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Μεταφορά Φορτίων
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Οικοδομική
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Σάββατο 10/6/2017

Τεχνολογία Υλικών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Στοιχεία Μηχανών
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Πέμπτη 8/6/2017

Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός
 

Τρίτη 6/6/2017

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Εκφωνήσεις
Απαντήσεις
Σχολιασμός