Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2018


Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2018, Καλή επιτυχία!
Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται καθημερινά καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων τα θέματα,
οι λύσεις τους και ο σχολιασμός τους από την ΟΕΦΕ.


Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2018 ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων (ΓΕΛ) και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β') στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής.
 

Παρασκευή 8/6/2018

Νέα Ελληνική Γλώσσα
 

Δευτέρα 11/6/2018

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 
Μαθηματικά
 

Τετάρτη 13/6/2018

Ιστορία
 
Φυσική
 
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 

Παρασκευή 15/6/2018

Λατινικά
 
Χημεία
 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 

Τρίτη 19/6/2018

Βιολογία Θετικών Σπουδών
 
Βιολογία Γενικής Παιδείας
 
Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2018 ημερήσιων και εσπερινών γενικών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') και μαθημάτων ειδικότητας ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β').

Πέμπτη 7/6/2018

Νέα Ελληνικά
 
Ελληνική Γλώσσα
 

Σάββατο 9/6/2018

Μαθηματικά (Άλγεβρα)